تعریف پایگاه خبری

تعریف پایگاه خبری و اینکه خبرگزاری چیست دو مفهوم بسیار نزدیک به یکدیگر هستند.

در واقع برای درک و تعریف پایگاه خبری باید ابتدا به این سوال پاسخ دهیم.

خبرگزاری چیست

در پاسخ به سوال خبرگزاری چیست میتوان گفت:

“خبرگزاری یک سازمان است که اخبار را از یک کشور خاص یا از سراسر جهان جمع آوری می کند؛”

و آنها را از طریق روزنامه، مجله، وب سایت، کانال تلویزیونی، رادیو، شبکه های مجازی و سایر رسانه ها منتشر می‌نماید.

تعریف پایگاه خبری

پس از ظهور طراحی سایت اختصاصی و قابلیت واکنش گرا، بسیاری از مخاطبین خبرگزاری ها پیگیری اخبار از طریق وب سایت را به سایر رسانه ها ترجیح می‌دادند.

این موضوع سبب شد تا طراحی سایت اختصاصی برای خبرگزاری‌ها توسط بسیاری از طراحان و حتی تعدادی سایت ساز آنلاین انجام شود.

تعریف پایگاه خبری را میتوان طراحی حرفه ای سایت برای خبرگزاری ها دانست.

در واقع یک پایگاه خبری وب سایت اختصاصی و مشخص یک خبرگزاری است.

در دنیای امروز چنین به نظر میرسد که بدون وجود آن امکان موفقیت خبرگزاری بسیار پایین خواهدبود.

بستن
Call Now Buttonبرای خرید رایو تماس بگیرید!